พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ คือใคร? พร้อมประวัติ อดีตปลัด พม.

ชื่อของ พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติของบุคคลท่านนี้ครับ

พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ คือใคร?

พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ เป็น อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มข้าราชการมีข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีการทุจริตเรื่องการทุจริตเงินผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเหตุทุจริตนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ประวัติ พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์

ชื่อจริง : พุฒพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์

ตำแหน่ง  : อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2543 ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศกรีซ
พ.ศ. 2545 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2547 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2548 ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาทและปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชรอีกตำแหน่งหนึ่ง
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรีและปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
พ.ศ. 2553 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.