“ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร?

หลังจากที่มีประกาศราชกิจจนุเบกษา ถอดยศ พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณเหตุกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ทำให้หลายคนสงสัยว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? เราได้หาคำตอบมาให้ทราบครับ

คำว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร?

หลายคนอาจจะเห็นคำว่า ผิดราชสวัสดิ์ อาจจะสงสัยว่า คำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร ทางเราได้หาคำตอบมาให้ทราบดังนี้ครับ

ความหมายของคำๆ นี้ สามารถหาดูได้จากพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ราชสำนัก

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา มีมาแต่โบราณช้านานครัน
หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา
หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง
หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน
หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

สรุปก็น่าจะเป็น ราชสวัสดิ์ คือกฎหรือข้อกำหนดที่ผู้เป็นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต้องกระทำตาม

ผิดราชสวัสดิ์ = การฝ่าฝืนกฎหรือข้อกำหนดที่ผู้เป็นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต้องกระทำตาม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.