เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ. คือใคร? ประวัติของ พลตรี ราชิต อรุณรังษี

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ.

เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ. คือใคร?

ปัจจุบัน ผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ. คือ พลตรี ราชิต อรุณรังษี

โดย พลตรี ราชิต อรุณรังษี ถือว่าเป็นข้าราชการกองทัพบกที่ถูกพบว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนแรกของกองทัพบก โดยเหตุสงสัยว่าจากเวทีมวยลุมพินี เนื่องจาก พลตรี ราชิต อรุณรังษี ได้รับตำแหน่ง นายสนามมวยเวทีลุมพินี คนล่าสุด


ประวัติ พลตรี ราชิต อรุณรังษี

ชื่อ พล.ต. ราชิต อรุณรังษี

เกิด : ๒ มกราคม ๒๕๐๕

อายุ : 58 ปี

การศึกษา หลักสูตรทางทหาร

 • นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐
 • นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๑
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ร. รุ่นที่ ๗๖
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ร. รุ่นที่ ๕๔
 • หลักสูตรประจ า รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๒
 • หลักสูตรรวบรวมพิเศษ รุ่นที่ ๒๐
 • หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคง

ประวัติการทำงาน ณ ที่ตั้งหน่วย

 • เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ.
 • รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
  กองทัพบก
 • ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
 • ผบ.มว.ปล.ร้อย อวบ.ร.๔. พัน ๕
 • ผบ.ร้อย อวบ.ร.๔. พัน ๕
 • ผบ.ร้อย บก.ร.๑. รอ.
 • น.ส่งกำลัง ร.๑. รอ.
 • ผช.ผอ.ฝขว. พล.๑ รอ.
 • หน.ขว.ทบ.
 • ฝขว. ประจำ ขว.ทบ.
 • ผบ.หน่วย ขกท./นสศ
 • เสธ.ขกท.
 • รองผบ.ขกท.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.