“เราชนะ” รวมคำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการ #เราชนะ

หลังจากที่มีการยืนยันออกมาแล้วจากทางกระทรวงการคลังได้ออกมาตราการในโครงการ “เราชนะ” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะมีคำถามว่า ตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่? ได้รับเงินในแต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่บ้าง? วันนี้ Zcooby จะขอรวบรวมคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Q : เราชนะ คืออะไร?

A : เราชนะ เป็นมาตราการของทางรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการแจกเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท นาน 2 เดือน (รวมทั้งหมด 7,000 บาท) โดยกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากว่า 30 ล้านคน วงเงินรวมสูงถึง 2 แสนล้าน


Q: โครงการเราชนะช่วยใคร?

A: ประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพ โดยพิจารณาความสามารถด้านรายได้ และมีระบบคุ้มครองทางสังคม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ,ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้เกิน 300,000 บาทต่อปี (ตามฐานข้อมูลล่าสุด)
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ตามฐานข้อมูลล่าสุด)

Q: โครงการเราชนะช่วยเป็นวงเงินเท่าไหร่?

A: สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564


Q: โครงการเราชนะช่วยเหลืออย่างไร?

A: ให้เป็นวงเงินรายสัปดาห์

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสัปดาห์ละ 675 – 700 บาท
 • ผู้ใช้แอพ “เป๋าตัง” (ที่ผ่านการพิจารณา) ได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท

Q: กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับวงเงินอย่างไร? ช่วงไหนบ้าง?

A: ลำดับการรับวงเงินของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี้ (ได้รับครั้งละ 675 หรือ 700 บาท และรับทุกวันศุกร์)

 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 – รับวงเงินครั้งแรก
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 2
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 3
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 4
 • 5 มีนาคม 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 5
 • 12 มีนาคม 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 6
 • 19 มีนาคม 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 7
 • 26 มีนาคม 2564 – รับวงเงินครั้งที่ 8

Q: กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอพ”เป๋าตัง” ได้รับวงเงินอย่างไร? ช่วงไหนบ้าง?

A: กลุ่มผู้มีแอพ”เป๋าตัง” มีลำดับเวลาดังนี้

5 กุมภาพันธ์ 2564 – ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com
18 กุมภาพันธ์ 2564 – เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่าน”เป๋าตัง” และได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
25 กุมภาพันธ์ 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
4 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
11 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
18 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง


Q: กลุ่มที่ 3 ไม่ได้ถือบัตรคนจน หรือไม่มีแอพเป๋าตัง (ไม่อยู่ในสองกลุ่มแรก) ได้รับวงเงินอย่างไร? ช่วงไหนบ้าง?

A: กลุ่มที่ 3 นี้ เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มีแอพ”เป๋าตัง” จะมีลำดับเวลาดังนี้

 • 29 มกราคม 2564 – เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 – ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 – ปิดรับลงทะเบียน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 – ได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
 • 4 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
 • 11 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง
 • 18 มีนาคม 2564 – ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ผ่านแอพเป๋าตัง

Q: ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่เมื่อไหร่? ถึงเมื่อไหร่?

A: เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของแต่ละวัน


Q: วงเงินที่ได้รับ ใช้จ่ายได้ถึงเมื่อไหร่?

A: สำหรับทุกกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาได้รับวงเงิน 7,000 บาทนี้ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินนี้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.