รัชนี ศรีไพรวรรณ คือใคร? คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านประวัติและผลงานของท่าน

สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอาจจสงสัยว่าหน้าแรกในวันนี้ของ Google (11 มีนาคม 2559) ว่ามีรูปของ มานะ มานี อยู่ในสัญลักษณ์กูเกิ้ล และมีชื่อของ “รัชนี ศรีไพรวรรณ” อยู่ในผลการค้นหา คุณอาจจะสงสัยว่า ท่านคือใคร เกี่ยวข้องกับอะไรกับ มานะ มานี ปิติ ชูใจ วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของท่านมาฝากนะครับ

rattneewan

รัชนี ศรีไพรวรรณ คือใคร?

รัชนี ศรีไพรวรรณ เป็นผู้ประพันธ์ผลงานเขียนเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ ที่ใช้เป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนประถมทั่วประเทศ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 – 2537 อันเป็นผลงานซึ่งเป็นที่ยกย่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยท่านเป็น อดีตศึกษานิเทศก์ระดับ 8 สาขาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันครบรอบวันเกิด 85 ปี รัชนี ศรีไพรวรรณ

รัชนี ศรีไพรวรรณ

ประวัติของ รัชนี ศรีไพรวรรณ

ชื่อจริง : รัชนี ศรีไพรวรรณ (สกุลเดิม: อัมพานนท์)

เกิด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2473 ที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ถึงแก่กรรม : 15 เมษายน พ.ศ. 2557

อายุรวม : 84 ปี

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประถม จากโรงเรียนประชาบาล ‘พินิจราษฎรบำรุง’ อำเภอยางตลาด จังหวัดมหาสารคาม
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีอนุกูลนารี อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม (ปัจจุบันโรงเรียนทั้งสองแห่ง อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์)
  • สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา),
  • โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
  • วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ, ศึกษานิเทศก์,ครูภาษาไทย, นักประพันธ์

คู่สมรส : มงคล ศรีไพรวรรณ

บุตร : พงษ์ธร ศรีไพรวรรณ , พรพรรณ ศรีไพรวรรณ

รางวัล : รางวัลนราธิป ประจำปี 2556

อาจารย์รัชนีถึงแก่กรรม ด้วยโรคหลอดเลือดอุดตัน เมื่อเวลา 21:38 น. ของวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ผลงานของ รัชนี ศรีไพรวรรณ

  • หนังสือประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง กระต่ายน้อยและฝนหลวง
  • หนังสือประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ
  • วรรณกรรมเยาวชนเรื่องทางช้างเผือกร่วมกับนิตยสาร อะเดย์
  • เคยเป็นวิทยากรในรายการ ภาษาไทยใครว่ายาก โดยออกอากาศทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปัจจุบัน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ยังขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อนำแบบเรียนชุดมานะ มานี ปิติ ชูใจ ของอาจารย์รัชนี ไปใช้เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของศูนย์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

mana-manee-001

ดาวน์โหลดหนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานะ มานี ปิติ ชูใจ  >> ดาวน์โหลดที่นี่ 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.