ระวี ภาวิไล คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ประวัติและผลงานของ ระวี ภาวิไล

ระวี ภาวิไล คือใคร?

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล เป็นราชบัณฑิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย นับเป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของไทย

ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย) พ.ศ. 2549

ประวัติของ ระวี ภาวิไล

ชื่อจริง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล

เกิด: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2468

ถึงแก่กรรม: 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

อายุรวม : 91 ปี

อาชีพ: นักดาราศาสตร์, นักเขียน

ครอบครัว สมรสกับ อุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตรสามคนคือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง),พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน และ อรุณ ภาวิไล (ซูโม่ตุ๋ย)

การศึกษา

 • มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททางฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานที่ผ่านมาของ ระวี ภาวิไล

งานเขียน

 • คุณค่าชีวิต
 • ชีวิตดีงาม
 • ดาวหาง
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • ทรายกับฟองคลื่น โดย ญิบรอน เคาะลีล ญิบรอน
 • ปรัชญาชีวิต โดย ญิบรอน เคาะลีล ญิบรอน
 • สาธนา : ปรัชญานิพนธ์ โดย รพินทรนาถ ฐากุร
 • ปีกหัก โดย ญิบรอน เคาะลีล ญิบรอน
 • พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 • สู้ชีวิต
 • รู้สึกนึกคิด
 • ศาสนากับปรัชญา (ความสงัด)
 • สุริยุปราคา 24 ตุลาคม 2538
 • หัวใจของศาสนาพุทธ
 • หิ่งห้อย ปรัชญานิพนธ์ โดย รพินทรนาถ ฐากุร แปลร่วมกับ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
 • อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
 • เพ่งพินิจเรื่องชีวิต
 • บุปผชาติแห่งชีวิต
 • โลกทัศน์ชีวทัศน์เปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา
 • ดอกไม้ในสวน
 • อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ โดย เลวิส คาร์โรล แปลเป็นไทยและเรียบเรียงโดย ระวี ภาวิไล

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.