ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของจริง ดาวน์โหลดได้ที่นี่!!

ใกล้จะถึงช่วงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 แล้ว หลายคนอาจจะได้ข่าวเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญปลอม วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอแชร์ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ของจริง เพื่อให้ประชาชนไม่สับสนในข้อมูลครับ

โดย “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติ” มีทั้งหมด 279 มาตรา มีจำนวน 105 หน้า โดยเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF มีขนาดไฟล์ 595 KB เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่จะไม่มีการแก้ไขแล้วครับ

ขั้นตอนต่อไป ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งการออกเสียงประชามติครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้ว คือประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องเตรียมตัวไปออกเสียงใน 2 ประเด็นคำถาม ได้แก่

  1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช … อันมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ทั้งฉบับ
  2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นคำถามพ่วงเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ดาวน์โหลด ร่างรัฐธรรมนูญ 2559

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

 

ลิ้งค์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2016/04/cons2016.pdf

ลิ้งค์จากเว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.