ลงทะเบียน ม33เรารักกัน วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ม33เรารักกัน.com #ม33เรารักกัน

ลงทะเบียน ม33เรารักกัน วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ม33เรารักกัน.com #ม33เรารักกัน

ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ผู้มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 23.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564


เว็บไซต์ลงทะเบียน ม33เรารักกัน

คลิ้กที่ www.ม33เรารักกัน.com


คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน

  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ไทม์ไลน์โครงการ ม33เรารักกัน


ม33 เรารักกัน ใช้ที่ไหนได้บ้าง?

วิธีการลงทะเบียน ม33

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

คลิ้กที่ “ประชาชนลงทะเบียนใหม่”

ขั้นตอนที่ 2 – อ่านและทำความเข้าใจ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน” แล้วจึงทำเครื่องหมายถูกที่ข้อความด้านล่าง “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” กดปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกรายละเอียดต่างๆ

คลิ้ก “ลงทะเบียน”

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.