ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 11 สิงหาคม 2564 #Sinopharm #จองฉีดวัคซีน #ซิโนฟาร์ม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่าสุด ทางสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ทาง Zcooby ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนครั้งนี้ให้ทราบซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CHULABHORN ROYAL ACADEMY) กำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันลงทะเบียน : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

  • 08.18 น. – เปิดระบบลงทะเบียน
  • 14.00 น. – เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการ ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ


ช่องทางการลงทะเบียน (สำหรับบุคคลธรรมดา) มี 2 ช่องทางคือ

  1. เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th
  2. แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS, Android และ HUAWEI AppGallery

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) Ffpราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส


เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

  • สงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้เลย
  • ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
  • ในกรณีคนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  • เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนชิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคนที่มีในแต่ละสัปดาห์)


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.