โรเบิร์ต คอค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

โรเบิร์ต คอค หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร? วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอพร้อมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญท่านนี้นะครับ

โรเบิร์ต คอค คือใคร?

เขาเป็นนายแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ริเริ่ม สาขาวิชาจุลชีววิทยาสมัยใหม่ ร่วมกับ หลุยส์ ปาสเตอร์ คู่แข่งของเขาที่ปารีส และเขาได้รับ รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905)

ผลงานของเขที่สำคัญๆ เช่น ค้นพบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรค, วัณโรค, อหิวาตกโรค และเป็นผู้พัฒนาการสกัดสารชื่อ ทูเบอร์คูลิน ซึ่งช่วยในการตรวจสอบเชื้อวัณโรค

การเสนอสมมติฐานของคอค ซึ่งเป็นรากฐานของความรู้ทางโรคติดเชื้อในปัจจุบัน

ประวัติ โรเบิร์ต คอค

ชื่อจริง : โรเบิร์ต คอค
ชื่อเต็ม : Heinrich Hermann Robert Koch
อาชีพ : นายแพทย์ชาวเยอรมัน
เกิด : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2386
เสียชีวิต : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2453

ผลงานที่สำคัญของ โรเบิร์ต คอค

พ.ศ. 2419 ศึกษาโรคที่เกิดจากแกะ จนค้นพบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรค (Bacillus anthracis)

พ.ศ. 2425 ค้นพบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)

พ.ศ. 2425 พัฒนาการสกัดสารชื่อ ทูเบอร์คูลิน (Tuberculin) ซึ่งช่วยในการตรวจสอบเชื้อวัณโรค

พ.ศ. 2426 ค้นพบเชื้อที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค (Vibrio cholerae)

เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาการติดเชื้อและก่อตั้งสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนในเยอรมัน

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.