โรเบิร์ต คอค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานโรเบิร์ต คอค หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร? วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอพร้อมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญท่านนี้นะครับโรเบิร์ต คอค คือใคร?

เขาเป็นนายแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ริเริ่ม สาขาวิชาจุลชีววิทยาสมัยใหม่ ร่วมกับ หลุยส์ ปาสเตอร์ คู่แข่งของเขาที่ปารีส และเขาได้รับ รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905)

ผลงานของเขที่สำคัญๆ เช่น ค้นพบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรค, วัณโรค, อหิวาตกโรค และเป็นผู้พัฒนาการสกัดสารชื่อ ทูเบอร์คูลิน ซึ่งช่วยในการตรวจสอบเชื้อวัณโรค

การเสนอสมมติฐานของคอค ซึ่งเป็นรากฐานของความรู้ทางโรคติดเชื้อในปัจจุบัน

ประวัติ โรเบิร์ต คอค

ชื่อจริง : โรเบิร์ต คอค
ชื่อเต็ม : Heinrich Hermann Robert Koch
อาชีพ : นายแพทย์ชาวเยอรมัน
เกิด : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2386
เสียชีวิต : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2453

ผลงานที่สำคัญของ โรเบิร์ต คอค

พ.ศ. 2419 ศึกษาโรคที่เกิดจากแกะ จนค้นพบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรค (Bacillus anthracis)

พ.ศ. 2425 ค้นพบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)

พ.ศ. 2425 พัฒนาการสกัดสารชื่อ ทูเบอร์คูลิน (Tuberculin) ซึ่งช่วยในการตรวจสอบเชื้อวัณโรค

พ.ศ. 2426 ค้นพบเชื้อที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค (Vibrio cholerae)

เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาการติดเชื้อและก่อตั้งสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนในเยอรมัน

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.