รณเทพ อนุวัฒน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

รณเทพ อนุวัฒน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

รณเทพ อนุวัฒน์

รณเทพ อนุวัฒน์ คือใคร?

นายรณเทพ อนุวัฒน์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ โดยเป็น ส.ส. จังหวัดชลบุรี เขต 3


ประวัติของ รณเทพ อนุวัฒน์

ชื่อจริง : รณเทพ อนุวัฒน์

วัน เดือน ปีเกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2502

อายุ : 61 ปี

การศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ : ที่ปรึกษากฎหมายชาวบ้าน

ประสบการณ์ที่สำคัญ : ทนายความ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555 และ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.