ศักดา พลอยไป คือใคร? พร้อมประวัติการทำงาน

ศักดา พลอยไป คือใคร? พร้อมประวัติการทำงาน

ศักดา พลอยไป คือใคร?

พลตรี (ยศเดิมก่อนถูกถอดยศ) ศักดา พลอยไป ดำรงตำแหน่ง ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่ พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์

โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ถอดยศ พลตรี ศักดา พลอยไปเนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่ง จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารต่อไป

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562 – ตำแหน่งลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่ พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เนื่

พ.ศ. 2560 – ดำรงตำแหน่ง พ่อบ้านพระตำหนักพัชราภิรมย์ ส่วนแยกวังศุโขทัย

พ.ศ. 2557 – ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร วังสุโขทัย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.