สนิธชนก สังขจันทร์ คือใคร? พร้อมประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมา

ชื่อของ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมา

สนิธชนก สังขจันทร์ คือใคร?

พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปัจจุบันดำรวตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม


ประวัติของ สนิธชนก สังขจันทร์

ชื่อจริง : พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์

ชื่อเล่น : หนุ่ม

ชื่อในวงการ : ปลัดหนุ่ม , บิ๊กหนุ่ม

วันเกิด : 18 เมษายน พ.ศ. 2508

อายุ : 58 ปี

การศึกษา :

 • เตรียมทหารรุ่น 24 (ตท.24) จปร.35 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 75
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วปอ. รุ่นที่ 61
สนิธชนก สังขจันทร์
พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์

ตำแหน่งที่ผ่านมา

 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยทหารราบยานเกราะ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าว (ฝ่ายอากาศ) กองพลที่ 1 รอ., ผู้ช่วยผอ.กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 1
 • หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังรักษาสันติภาพ 972 ไทย/ติมอร์ตะวันออก (ผลัดที่ 1)
 • ฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบก
 • ผู้ช่วยทูตทหารบกที่ปารีส, ผู้บังคับกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11)
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.11)
 • รองผบ.พล.ร.9, ผบ.มทบ. 11, ผบ.พล.ร.9
 • รองผบ.หน่วยบัญชาการรักษา ดินแดน
 • ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.