ศศธร สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

ศศธร สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

ศศธร สิริวชิรภักดิ์ (ปัจจุบันตำแหน่งพันโทหญิง) ได้รับพระราชทานยศจาก ว่าที่ พันโทหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา

ศศธร สิริวชิรภักดิ์
ศศธร สิริวชิรภักดิ์

โดยเมื่อ วันที่ 10 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย โดย ว่าที่ พันโทหญิง ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็นได้รับการพระราชทานยศ พันโทหญิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.