“สวัสดีปีใหม่” เนื้อเพลง (สุนทราภรณ์) #สวัสดีปีใหม่

ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว เชื่อว่าเพลง “สวัสดีปีใหม่” จากวงสุนทราภรณ์ คงเป็นเพลงที่หลายคนได้ยินอยู่บ่อยๆ ในช่วงปลายปีแต่ละปี วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอเนื้อเพลงๆ นี้ให้ทราบกันนะครับ

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ (สุนทราภรณ์)

สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป

อย่าได้ผูกใจอาวรณ์

จับมือกันไว้อวยชัยอวยพร

สุขสโมสรเริงรมย์

ความพลั้งพลาดล่วงเกิน

อย่าหมางเมินระทม

รวมน้ำใจให้เกลียวกลม

จงถืออารมณ์อภัย

สวัสดีปีใหม่แล้ว

ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

แย้มยิ้มยินดีปรีดิ์เปรม

สุขเกษมเปรมใจ

เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่

เราผูกใจไว้ไมตรี

ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาย

ตั้งต้นทุกทางอย่างดี

มารักกันให้คงมั่นทวี

ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

สวัสดีปีใหม่แล้ว

ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.