สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ในวัย 81 ปี ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ครับ

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c_%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8cพล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร?

ท่านเคยเป็น อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ระหว่าง พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536 รวมทั้งเป็นเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) เคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2535 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

ประวัติ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

ชื่อ : พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

เกิด : 20 กันยายน พ.ศ. 2478 (เชียงใหม่)

เสียชีวิต : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ)

อายุรวม : 81 ปี

ครอบครัว : สมรสกับคุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์ มีบุตรธิดา 3 คน คือนางสาวอำไพพรรณ อมรวิวัฒน์, ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

 

  • อธิบดีกรมตำรวจ (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536) และในขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ พล.ต.อ.สวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำโดย พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2532
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.