กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีดังนี้

กำหนดการประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์

  • 06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • 07.00 น.พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
  • 09.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • 11.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล
  • 12.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • 15.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • 18.00 น.ประโคมย่ำยาม
  • 19.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
  • 21.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน)

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดพระธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี หรือสายสะพายมงกุฎไทย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น.พระสงฆ์ 30 รูปสวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดพระธรรมคาถา ประเคนผ้าไตร พระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม การแต่งกายเครื่องแบบปรกติขาว ไว้ทุกข์ประดับเหรียญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน ประเคนผ้าไตรพระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา สดับปกรณ์ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ประดับเหรียญ

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมถาคา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายมงกุฎไทย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายมงกุฏไทย

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าผ้าไตรพระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.