รายชื่อโรงเรียนที่ปิดการเรียนในวันงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 11 ธันวาคม 2558 (กรุงเทพฯ)

 1. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
 2. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
 3. โรงเรียนวัดราชผาติการราม
 4. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
 5. โรงเรียนวัดสัมณานำบริหาร
 6. โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
 7. โรงเรียนสุโขทัย
 8. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
 9. โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
 10. โรงเรียนวัดพิเรนทร์
 11. โรงเรียนวัดสิตาราม
 12. โรงเรียนวัดดิสานุการาม
 13. โรงเรียนกิ่งเพชร
 14. โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
 15. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
 16. โรงเรียนวัดพระยายัง
 17. โรงเรียนวัดบรมนิวาส
 18. โรงเรียนวัดชัยมงคล
 19. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
 20. โรงเรียนวัดสระบัว
 21. โรงเรียนสวนลุมพินี
 22. โรงเรียนปทุมวัน
 23. โรงเรียนวัดดวงแข
 24. โรงเรียนปลูกจิต
 25. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
 26. โรงเรียนวัดปทุมคงคา
 27. โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
 28. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
 29. โรงเรียนวัดสุทธาราม
 30. โรงเรียนวัดทองเพลง
 31. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
 32. โรงเรียนวัดทองนพคุณ
 33. โรงเรียนวัดพิชัยฐาติ
 34. โรงเรียนวัดสุวรรณ
 35. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
 36. โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
 37. โรงเรียนวัดขุนจันทร์
 38. โรงเรียนวัดบุคคโล
 39. โรงเรียนวัดดาวคนอง
 40. โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
 41. โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
 42. โรงเรียนวัดบางสะแกใน
 43. โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
 44. โรงเรียนกัตทาราราม
 45. โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
 46. โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
 47. โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
 48. โรงเรียนวัดราชวริณทร์
 49. โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
 50. โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 51. โรงเรียนวัดบางน้ำชน
 52. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
 53. โรงเรียนวัดท่าพระ
 54. โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
 55. โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
 56. โรงเรียนวัดดีดวด
 57. โรงเรียนวัดนาคกลาง
 58. โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
 59. โรงเรียนวัดวิเศษการ
 60. โรงเรียนวัดเจ้าอาม
 61. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
 62. โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
 63. โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
 64. โรงเรียนวัดบางเสาธง
 65. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
 66. โรงเรียนวัดพระยาทำ
 67. โรงเรียนวัดมะลิ
 68. โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
 69. โรงเรียนวัดอัมพวา
 70. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
 71. โรงเรียนวัดดุสิตาราม
 72. โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
 73. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 74. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
 75. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
 76. โรงเรียนวัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ)
 77. โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
 78. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
 79. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
 80. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)
 81. โรงเรียนวัดรวก
 82. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
 83. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
 84. โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
 85. โรงเรียนตรีทศเทพ
 86. โรงเรียนราชนัดดา
 87. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
 88. โรงเรียนวัดสุทัศน์
 89. โรงเรียนวัดมหาธาตุ
 90. โรงเรียนวัดพระเชตุพน
 91. โรงเรียนวัดราชบูรณะ
 92. โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
 93. โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
 94. โรงเรียนวัดหัวลำโพง
 95. โรงเรียนวัดม่วงแค
 96. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
 97. โรงเรียนวัดสวนพลู
 98. โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
 99. โรงเรียนวัดดอน
 100. โรงเรียนยานนาวา

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.