ไทยพาณิชย์ ชี้แจงเรื่องพนักงานใหม่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา

หลังจากที่มีกระแสการนำภาพของคุณสมบัติผู้ที่จะมาสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และต้องมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 14 สถาบัน จนถูกมองเลือกปฏิบัติชัดเจน ตอนนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทำการชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วครับ

โดยทางบัญชี Line Official ได้มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยใช้หัวข้อว่า “พนักงานใหม่ในครอบครัว SCB ปี 2557 – พ.ค. 2558 4,348 คน มาจากที่ใดบ้าง?”

ไทยพาณิชย์ เลือกรับคน

โดยมีการลิ้งค์ข้อมูลไปยังหน้า http://www.scb.co.th/line/recruit/line-recruit.html เพื่อแสดงข้อมูลให้คนทั่วไปทราบว่า พนักงานใหม่ของทางธนาคารไทยพาณิชย์ ที่รับในช่วงตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวนสี่พันกว่าคนนั้น เป็นนักศึกษาที่จบมาจากสถาบันที่หลากหลาย มิใช่เพียงแค่จบมาจากสถานบันอุดมศึกษา 14 แห่ง เท่านั้น ลองดูรายชื่อจากรูปด้านล่างนี้ครับ
ไทยพาณิชย์

โดยการแสดงรายชื่อครั้งนี้ จะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษร และมีได้มีการระบุจำนวนของพนักงานที่จบการศึกษาในแต่ละสถาบันว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับ

ทาง Zcooby เชื่อว่า ทางธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการสื่อสารให้คนในสังคมทราบว่า ทางธนาคารเปิดกว้างในการคัดเลือกบุคคลากรมาทำงานในองค์กรมากกว่าที่หลายคนรับรู้ข้อมูลครับ

ส่วนความคิดเห็นในเรื่องนี้ แล้วแต่ละบุคคลจะพิจารณาครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.