สินีนาฏ อุ่นพรม คือใคร? พร้อมประวัติ สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (ชื่อเดิม)

ชื่อของ สินีนาฏ อุ่นพรม (ชื่อเดิม สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์) เป็นที่ถูกพูดถึงในตอนนี้ วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลท่านนี้ให้ทราบครับ

สินีนาฏ อุ่นพรม คือใคร?

ก้อย สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ฐานันดรศักดิ์เดิม ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี อดีตนายทหารบกหญิงชาวไทย และได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าคุณพระ” ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในปี 2562

ประวัติ  สินีนาฏ อุ่นพรม

ชื่อจริง :  สินีนาฏ อุ่นพรม

ชื่อเดิม : สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ , นิรมล อุ่นพรหม

อายุ : 34 ปี

เกิด : 26 มกราคม พ.ศ. 2528

อาชีพ : อดีตผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก

การศึกษา :  เรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และเริ่มงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลอานันนทมหิดล

สถาปนาเจ้าคุณพระ

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ฐานันดรศักดิ์

  • 30 เมษายน พ.ศ. 2562 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562: ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
  • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562– 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
  • 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน: สินีนาฏ อุ่นพรม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.