ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง คือใคร? พร้อมประวัติพลตำรวจโทหญิง “ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง”

หลังจากที่มีข่าวพระราชทานยศ พลตำรวจโทหญิง แก่ “ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง”พร้อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติโดยคร่าวๆ มาแนะนำ

ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง คือใคร?

พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ปัจจุบันเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการ สำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ได้รับการเลื่อนยศจาก พลตำรวจตรีหญิง เป็นพลตำรวจโทหญิง โดยมีการประกาศทางราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • อดีตรองผู้บัญชาการ สำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • หนึ่งในคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2561)
  • นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.