ศูนย์ช่วยเหลือสังคม คืออะไร? หน้าที่และบทบาท พร้อมช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม อาจจะเป็นชื่อหน่วยงานหนึ่งที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน อาจจะสงสัยว่า หน่วยงานนี้คืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูล ในด้านหน้าที่และบทบาท พร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานนี้ครับ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม คืออะไร?

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในสังกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่สำคัญๆ คือ

  • งานให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1300 (Hotline)
  • งานสังคมสงเคราะห์
  • งานสายด่วนต่างประเทศ
  • หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติ

การทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ให้บริการ 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือในเรื่องใดได้บ้าง?

  • ความรุนแรงในครอบครัว
  • ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน
  • ปัญหาความยากจน
  • เรื่องอื่นๆ

โครงสร้างงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม

สายด่วน 1300

กรณีโทรติดต่อจากต่างประเทศ +66991301300

เว็บไซต์ : www.1300thailand.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.