สมบัติ ธัญญะวัน คือใคร? ประวัติและผลงานของ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน

สมบัติ ธัญญะวัน คือใคร? ประวัติและผลงานของ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน

สมบัติ ธัญญะวัน คือใคร?

พลโท สมบัติ ธัญญะวัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

โดยมีการประกาศทางราชกิจจานุเบกษาเรื่อง ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีใจความว่า

“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี) ปรับย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโท


ประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมา

ชื่อจริง : สมบัติ ธัญญะวัน

ยศปัจจุบัน : พลโท


ตำแหน่งที่ผ่านมา

  • นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการกิจการ พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
  • รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
  • ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนทหารม้า ศูนย์กลางทหารม้า สระบุรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.