พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (12 กุมภาพันธ์ 2560) พร้อมลิ้งค์ถ่ายทอดสดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีพิธีสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยพิธีหนึ่งนั้นคือ พิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทาง Zcooby ขอแนะนำลิ้งค์สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีนี้มาฝากครับ

โดยเมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ลำดับพิธีการในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช“เมื่อถึงวันพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน หรือทรงมอบผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ หรือพระนามสมเด็จพระสังฆราช เมื่อถึงกำหนดการพระราชพิธีในเวลาที่กำหนด ยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้ามายัง พระอุโบสถวัดพระแก้ว มีพิธีประกาศพระบรมราชโองการใหญ่สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช ทรงถวายพระสุพรรณบัฏตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พัดยศ เครื่องยศสมณศักดิ์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ พระบรมวงศานุวงศ์ เข้าถวายสักการะ ถือเป็นอันเสร็จพิธี.”

โปรแกรมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20

วัน : วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา : ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

สถานที่ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ช่องทางการถ่ายทอดสด :

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.