สมคิด สุขบาง คือใคร? ประวัติและผลงานของ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง

สมคิด สุขบาง คือใคร? ประวัติและผลงานของ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง

สมคิด สุขบาง คือใคร?

พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง ดำรงตำแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเป็นรองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข รวมทั้งเป็นกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่ พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.