สุบรรณ มหาชนนท์ คือใคร?

หลังจากที่มีข่าว อดีตผู้สมัครสส.พรรคดัง ขนไอซ์เกือบพันตัน ส่งข้ามชาติ ชื่อของ สุบรรณ มหาชนนท์ ก็ถูกพูดถึงในตอนนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใคร?

สุบรรณ มหาชนนท์ คือใคร?

สุบรรณ มหาชนนท์ อายุ 57 ปี เป็นหนึ่งในผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 50 ของพรรคเสรีรวมไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค

รายชื่อ สส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 50 ลำดับแรก

1 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2 นายวัชรา ณ วังขนาย
3 นายวิรัตน์ วรศสิริน
4 น.พ.เรวัต วิศรุตเวช
5 น.พ.ประสงค์ บูรณพงศ
6 นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา
7 นายเพชร เอกกําลังกุล
8 น.ส.ธนพร โสมทองแดง
9 นายอําไพ กองมณี
10 พล.ต.ท.วิศณุ วงแพรสี
11 ดร.สุวัตร สิทธิหล
12 ดร.พิทักษ สันติวงษ์สกุล
13 นายศุภชัย นาคสุวรรณ
14 นายชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา
15 นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
16 พล.ต.ต.เกษม สังขพันธ์
17 นายสมธรรม สระกวี
18 นายนิมิต จันทรวิมล
19 นายปัญญา ชาติปัญญาวุฒิ
20 นายฐานพัฒน์ กาญจนสินิทธ์
21 นางเภาพงา สุทธิมณฑล
22 ดร.อนุกูล แพรไพศาล
23 ดร.จริน ศิริ
24 นายสมหมาย บุญเฮง
25 นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
26 นพ.ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา
27 นายสมศักดิ์ ราชเจริญ
28 นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น
29 นายชนาธิป ประสงค์เงิน
30 พล.ต.ต.ชยธวัช เสาวนะ
31 นางปิยะศิริ นาโคศิริ
32 นายสุนทรชัย พรเจริญ
33 ดร.สริยา อัศวเลิศพาณิชย์
34 นายกรกช บุตรสิม
35 พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล
36 นายปุรพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา
37 นายสมชาย เลี้ยงสว่าง
38 นายณรงค์ มุตตะโสภา
39 ร.ต.ไพศาล เชิดชู
40 ร.ต.ต.ดร.สมพล เกษมมาลา
41 นายธนากร อุนจะนํา
42 นายสมชาย จาบจง
43 ดต.วิชิต แก้วรักษา
44 ร.ต.ต.คเนศ ศรีภักดี
45 ดร.สะอาด วรนาม
46 นายศุภชาติ มีศรี
47 นายโอภาส อาลมิสรี
48 นายสงกรานต์ สมัครเขตรการณ์
49 พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด
50 นายสุบรรณ มหาชนนท์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.