ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร คือใคร?

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยดำรงตำแหน่งผู้ว่า กทม. คนที่ 15 เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ประวัติของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ชื่อจริง : รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ชื่อเล่น : คุณชายหมู

เกิด : 22 กันยายน พ.ศ. 2495

อายุ : 67 ปี

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน Cheam และโรงเรียน Rugby ประเทศอังกฤษ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) จากวิทยาลัยเพมโบร์ก มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา

ครอบครัว

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ กับหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

สมรสครั้งที่ 1 กับนุชวดี บำรุงตระกูล มีบุตรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสมรสครั้งที่สองกับ สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา (สาวิตรี ภมรบุตร) มีบุตรคือ หม่อมหลวงวราภินันท์ บริพัตร


ผลงานที่ผ่านมา

 • เคยดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 – 2559
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนำไทย ร่วมกับอำนวย วีรวรรณ เมื่อ พ.ศ. 2537 และเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคนำไทย
 • เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 (บางรัก สาทร ปทุมวัน) เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ 2544
 • เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
 • เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 ของพรรคประชาธิปัตย์ จากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548
 • เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค และดูแลงานทางด้านต่างประเทศและความมั่นคง
 • ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบสัดส่วนโซน 6 กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ลำดับที่ 3 และชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.