ครีษมายัน คืออะไร? วันครีษมายัน 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่? #ครีษมายัน

ครีษมายัน คืออะไร? วันครีษมายัน 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่? #ครีษมายัน

ครีษมายัน คืออะไร?

“ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) เป็นภาษาสันสกฤต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Summer Solstice จะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุด ในปีนั้นๆ

โดยวันครีษมายัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ทำให้กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ 13 ชั่วโมง


วันครีษมายัน 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่?

ในประเทศไทย วันครีษมายันในปีนี้จะตรงกับวันที่ 21 มิ.ย. โดยดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05.51 น. และจะตกดินเวลาประมาณ 18.47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.