สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ (ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2563) และมีการประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564


ประวัติของ สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์

ชื่อจริง : สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์

ยศปัจจุบัน : พันโทหญิง

ผลงานที่ผ่านมา : พระราชทานยศจาก ว่าที่พันโทหญิงสังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2563 (ประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.