สุภาพ แพทยกุล คือใคร? พร้อมประวัติคร่าวๆ

ชื่อของ สุภาพ แพทยกุล ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศ พันโท ให้แก่ จ่าสิบเอก สุภาพ แพทยกุล ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติโดยคร่าวๆ ของบุคคลท่านนี้ให้ทราบ

สุภาพ แพทยกุล คือใคร?

พันโท สุภาพ แพทยกุล ปัจจุบัน รับราชการในตำแหน่ง ประจำกองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประวัติโดยคร่าวๆ ของ สุภาพ แพทยกุล

5 กรกฎาคม 2562 มีประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ จ่าสิบเอก สุภาพ แพทยกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิทยาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา จ่าสิบเอก)

โดยปรับย้ายรับราชการในตำแหน่ง ประจำกองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันโท) และพระราชทานยศ พันโท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ถอด พันโท สุภาพ แพทยกุล ออกจากยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.