“ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร? สามารถปิดช่องการทุจริตได้จริงหรือไม่?

23 กุมภาพันธ์ 2560 มีข่าวเรื่อง รัฐบาลเตรียมออก ม.44 ตั้งซุปเปอร์บอร์ดคุมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป เพื่อปิดช่องทุจริต ทำให้หลายคนสงสัยว่า “ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร? เราลองมาดูความหมายนะครับ

“ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร?

ซุปเปอร์บอร์ด หมายถึง กลุ่มคณะกรรมการเพื่อมากำกับดูแล โครงการที่มีมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

โดยการตอนนี้อยู่ระหว่างที่กรมบัญชีกลางกำลังออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ e-Bidding หรือวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ และการกำหนดราคากลาง

ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มนี้ จะเป็นบุคคลภายนอกที่ทางรัฐบาลเชิญเข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการชุดนี้

หน้าที่ของ “ซุปเปอร์บอร์ด”

คณะกรรมการชุดนี้จะเข้าไปตรวจสอบการดำเนินโครงการของกระทรวงต่างๆที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือไม่?

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.