สุรยุทธ์ จุลานนท์ คือใคร? พร้อมประวัติของประธานองคมนตรีคนล่าสุด

สุรยุทธ์ จุลานนท์ คือใคร? พร้อมประวัติของประธานองคมนตรีคนล่าสุด

สุรยุทธ์ จุลานนท์ คือใคร?

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีคนล่าสุด หลังจากที่ดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ประธานองคมนตรี มาตั้งแต่ช่วงที่ พลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ 26 พ.ค. 62 โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และองคมนตรี

และเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549


ประวัติของ สุรยุทธ์ จุลานนท์

ชื่อจริง : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ชื่อเล่น : แอ้ด หรือ บิ๊กแอ้ด

เกิด : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486

อายุ : 76 ปี

การศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลขประจำตัว ส.ก.12129 ก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12 โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2508

ครอบครัว : สมรสกับ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ มีบุตรชายสองคนคือ นายสันต์ จุลานนท์ (ข้าว) และ นายจุล จุลานนท์ (น้ำ)


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เคยดำรงตำแหน่งทางทหาร และตำแหน่งพิเศษอื่นดังนี้

 • รับราชการประจำศูนย์การทหารราบ พ.ศ. 2508
 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31 พ.ศ. 2509
 • ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่2 พ.ศ. 2513
 • ครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. 2515
 • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23 พ.ศ. 2521
 • ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษที่ 1 พ.ศ. 2526
 • นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2529
 • ผู้บัญชาการกองรบพิเศษที่ 1 พ.ศ. 2532
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.ศ. 2535
 • แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ. 2537
 • ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก พ.ศ. 2540
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ. 2540
 • ผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2541 – 2545
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2545 -2546

ตำแหน่งพิเศษ

 • ราชองค์รักษ์เวร พ.ศ. 2526
 • นายทหารคนสนิท นายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ. 2529-2531
 • นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2531
 • สมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2535 และ 2539
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.