สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ (ปัจจุบันตำแหน่งพันตรีหญิง) ได้รับพระราชทานยศจาก ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา

สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์

โดยเมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย โดย ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นได้รับการพระราชทานยศ พันตรีหญิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.