พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท (ประวัติและแผนที่)

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นสถานที่สำคัญในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระที่นั่งแห่งนี้

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์ กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทได้ใช้เป็นสถานที่เพื่อพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น การเสด็จออก ณ สีหบัญชร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 พฤษภาคม 2493 และการเสด็จออก ณ สีหบัญชร แจ้งพระราชดำริในการเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2499 

ประวัติของพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

พระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2327 เดิมเรียกว่า “พลับพลาสูง” โดยเริ่มแรกนั้นสร้างเป็นพลับพลาสูงสำหรับทอดพระเนตรขบวนแห่ในการพระราชพิธีสระสนานใหญ่ (คือ การเดินช้าง เดินม้า ราชพาหนะ ออกมารับประพรมน้ำมนต์ หรือจะเรียกว่าเป็นการสวนสนามจตุรงคเสนา ซึ่งมีริ้วขบวนประกอบด้วย พลเดินเท้า กระบวนช้าง กระบวนม้า และกระบวนรถ เดินขบวนผ่านหน้าที่ประทับรับประพรมน้ำมนต์ เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลก็ได้) และทอดพระเนตรการฝึกช้าง 

ต่อมาใน พ.ศ. 2361 – 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อและสร้างใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. 2396 และพระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท” และโปรดให้นับเป็นพระที่นั่งหนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์

แผนที่ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.