สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ คือใคร? พร้อมประวัติ

พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ คือใคร? พร้อมประวัติ

สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ คือใคร?

พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พันเอกพิเศษ)

ประวัติโดยย่อ สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ชื่อจริง : สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ชื่อเดิม : สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์

ชื่อเล่น : หม่อมเก๋

ตำแหน่งปัจจุบัน : พันเอกหญิง

ตำแหน่งที่ผ่านมา

  • ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พันเอกพิเศษ)
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.