พลเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา คือใคร? (พร้อมประวัติ)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศพระราชกิจจานุเบกษา มีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระนาม : พลเอกหญิง สมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระนามเดิม: สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : สมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)

วันเกิด : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521

อายุ :40 พรรษา

พระราชสวามี : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในราชวงศ์ จักรี)

พลเอกหญิง สมเด็จพระราชินีสุทิดา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นนายทหารบกหญิงชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และยังได้รับพระกรุณาให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

การศึกษา : ท่านผู้หญิงสุทิดา สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543

การรับราชการ

 • นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์
 • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Readers Comments (1)

 1. กัญญนันทน์ 12/12/2016 @ 12:14

  ต้องเรียนเจ้าของเว็บนี้นะค่ะ รูปที่แต่งชุดไทย แล้วมีชื่อด้านล่างว่า สุทธิดา วชิรงกรณ์ ณ อยุธยา นั่นไม่ใช่รูปของคุณสุทธิดา นะค่ะ เป็นรูปท่านผู้หญิงศรีรัศนิ์ รบกวนรีบแก้ไขโดยด่วน เพื่อความถูกต้องนะค่ะ

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.