สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล คือใคร?

สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ โดยตำแหน่งก่อนหน้านี้ รองเลขาธิการ สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติและผลงาน สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

ชื่อจริง : สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

ชื่อเล่น : แต๊ก

ตำแหน่งที่ผ่านมา

  • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ทรงคุณวุฒิ)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเชี่ยวชาญ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.