Swift Code,BIC Code รหัสธนาคารที่ควรรู้เมื่อต้องรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ

เนื่องจากวันนี้ผมมีเหตุที่จะต้องทำการรับเงินจากต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ (ปล.มิใช่การพนันออนไลน์นะจ้ะ) คราวนี้ นอกจากให้กรอกชื่อบัญชี,เลขที่บัญชี,ชื่อธนาคารแล้ว มีช่องหนึ่งที่เว้นช่องว่างให้กรอก โดยมีหัวข้อว่า “Swift /BIC Code” ก็งงไปแป๊ปหนึ่งและไปหาข้อมูลมา และพบข้อมูลที่น่าสนใจเลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทราบครับ

Swift Code, BIC Code คืออะไร?

Swift Code นั่นเป็นรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) ที่เป็นรหัสประกอบด้วยอักขระ 8 ถึง 11 ตัว เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจาก

 • SWIFT ย่อมาจากคำว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส
 • BIC ย่อมาจาก Bank Identifier Code

รหัสธนาคาร (Swift Code) ของธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)

Swift Code: KASITHBK

 

ธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com)

Swift Code: BKKBTHBK

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th)

Swift Code: SICOTHBK

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (www.standardchartered.co.th)

Swift Code: SCBLTHBX

 

ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th)

Swift Code: KRTHTHBK

 

ธนาคารไทยธนาคาร (www.bankthai.co.th)

Swift Code: UBOBTHBK

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)

Swift Code: AYUDTHBK

 

ธนาคารนครหลวงไทย (www.scib.co.th)

Swift Code: SITYTHBK

 

ธนาคารทหารไทย (www.tmbbank.com)

Swift Code: TMBKTHB

 

ธนาคารยูโอบี (www.uob.co.th)

Swift Code: BKASTHBK

 

หากคุณต้องการทราบ Swift /BIC Code ของธนาคารทั้งหมดที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างนี้เลยครับ

ต่อไปนี้ หากคุณต้องรับเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย หากมีส่วนของข้อมูลที่ต้องการ Swift Code หรือ BIC Code บัญชีธนาคารของคุณ ก็สามารถนำข้อมูลจากด้านบนนี้ไปกรอกได้นะครับ

 

Readers Comments (5)

 1. รับเงินจาก google adsense ผ่าน ธ. กรุงเทพฯ ต้องแจ้ง swift code อะไร เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ

  Reply
 2. แล้วถ้าเค้าโอนมาเราเปนผู้รับ. เราจะไปรับเงินที่ไหน ธนาคารใช่มั้ย

  Reply
 3. Siwanat Wiangthongsarat 07/03/2016 @ 22:15

  ถ้าเขาให้ swift code มา เราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ไม่รู้จริงๆ

  Reply
 4. เกศินี 03/03/2017 @ 05:34

  ถ้าส่ง. เตียม ชื่อ นามสกุล ผุ้รับ. ชื่อและที่อยุ่ธนาคาร. Swift code. ที่จะส่ง ถ้ารับก็แค่บัตรประชาชนกับสมูดธนาคารที่จะไปรับค่ะ

  Reply
 5. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ กำลังค้นหาพอดี

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.