ซีเรีย อยู่ที่ไหน? พร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซีเรีย

หลังจากมีข่าวที่อเมริกาโจมตีซีเรีย หลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศซีเรียอยู่ตรงไหน? วันนี้ Zcooby มีข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของประเทศซีเรียครับ

ประเทศซีเรีย

 

ประเทศซีเรีย (Syria) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (Syrian Arab Republic‎) เป็นประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ กรุงดามัสกัส มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ มีพรมแดนติดกับ ประเทศตุรกี
  • ทิศตะวันออก มีพรมแดนติดกับ ประเทศอิรัก
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ ประเทศอิสราเอล
  • ทิศตะวันตก ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และประเทศเลบานอน,อิสราเอล
  • ทิศใต้ มีพรมแดนติดกับ ประเทศจอร์แดน

โดยกรุงดามัสกัสเป็นนครที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ประเทศซีเรียเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงและทะเลทราย มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาหลากหลาย ส่วนมากเป็นชาวอาหรับ ซึ่งรวมอลาวียะห์ ดรูซ มุสลิมซุนนีย์และคริสต์ศาสนิกชน กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ได้แก่ ชาวอาร์มีเนีย อัสซีเรีย เคิร์ดและเติร์ก ชาวอาหรับซุนนีย์เป็นกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดในประเทศซีเรีย

ในภาษาอังกฤษ เดิมชื่อ “ซีเรีย” สมนัยกับเลแวนต์ (ภาษาอาหรับว่า al-Sham) ขณะที่รัฐสมัยใหม่ครอบคลุมที่ตั้งของราชอาณาจักรและจักรวรรดิโบราณหลายแห่ง รวมถึงอารยธรรมเอบลา (Ebla) ในสหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ในสมัยอิสลาม ดามัสกัสเป็นเมืองหลวงของรัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์ และเมืองเอกในรัฐสุลต่านมัมลุกในอียิปต์

จำนวนประชารกรในประเทศซีเรีย ประมาณ 22,457,336 ล้านคน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคมคม พ.ศ. 2556)

ศาสนาในประเทศซีเรีย : อิสลาม (สุหนี่) 74% ดรูซและมุสลิมนิกายอื่น ๆ 16% คริสเตียน 10%

ภาษาที่ใช้ :อาหรับเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส อังกฤษ ใช้กันอย่างกว้างขวาง

ด้านการเมืองการปกครองของประเทศซีเรีย

รัฐซีเรียสมัยใหม่สถาปนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเป็นอาณาเขตในอาณัติของฝรั่งเศส และเป็นรัฐอาหรับใหญ่ที่สุดที่กำเนิดขึ้นจากเลแวนต์อาหรับที่เดิมออตโตมันปกครอง

ปี พ.ศ. 2489 เดือนเมษายน ประเทศซีเรียได้รับเอกราช เป็นสาธารณรัฐระบบรัฐสภา สมัยหลังได้รับเอกราชมีความวุ่นวาย และกลุ่มรัฐประหารและความพยายามรัฐประหารสะเทือนประเทศในสมัยปี 2492–2514

ระหว่างปี 2501 ถึง 2504 ประเทศซีเรียเข้าร่วมสหภาพช่วงสั้น ๆ กับอียิปต์ ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยรัฐประหาร

ระหว่างปี 2506 ถึง 2554 ประเทศซีเรียอยู่ภายใต้กฎหมายฉุกเฉิน ระงับการคุ้มครองพลเมืองส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญอย่างชะงัด และระบบรัฐบาลถูกพิจารณาว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

บัชชาร อัลอะซัดเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2543 สืบทอดจากฮาเฟซ อัลอะซัด บิดา ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2513 ถึง 2543

ประเทศซีเรียเป็นสมาชิกสหประชาชาติและขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

สถานการณ์ปัจจุบันในซีเรีย

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศซีเรียถูกระงับสมาชิกภาพจากสันนิบาตอาหรับและองค์การความร่วมมืออิสลาม และระงับตนเองจากสหภาพเพื่อเมดิเตอร์เรเนียน นับแต่เดือนมีนาคม 2554 ประเทศซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองในห้วงการก่อการกำเริบ (ถือว่าเป็นผลขยายของอาหรับสปริง) ต่ออะซัดและรัฐบาลพรรคบะอัธ กลุ่มต่อต้านตั้งรัฐบาลทางเลือกขึ้น คือ แนวร่วมแห่งชาติซีเรีย (Syrian National Coalition) ในเดือนมีนาคม 2555 ต่อมา ผู้แทนรัฐบาลนี้ได้รับเชิญให้แทนที่ประเทศซีเรียในสันนิบาตอาหรับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.