ขอทบทวนสิทธิ์ ประกาศผล

Uncategorized

“ยื่นทบทวนสิทธิ” คืออะไร? ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com #ยื่นทบทวนสิทธิ

หลังจากที่ผู้ที่ยื่นขอรับการเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ทางโครงการก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา สามารถทำการยื่นขออุทธรณ์ หรือ “ยื่นทบทวนสิทธิ” ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ

Social

“ขอทบทวนสิทธิ์” คืออะไร? ขั้นตอนการขออุทธรณ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลังจากที่ผู้ที่ยื่นขอรับการเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ทางโครงการก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา สามารถทำการยื่นขออุทธรณ์ หรือ “ขอทบทวนสิทธิ์” ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์