“ขอทบทวนสิทธิ์” คืออะไร? ขั้นตอนการขออุทธรณ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลังจากที่ผู้ที่ยื่นขอรับการเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่ทางโครงการก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา สามารถทำการยื่นขออุทธรณ์ หรือ “ขอทบทวนสิทธิ์” ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์

“ขอทบทวนสิทธิ์” คืออะไร?

การขอทบทวนสิทธิ์ ก็คือการขอยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือถูกปฏิเสธได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


ใครสามารถที่จะ “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้บ้าง?

  • ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรก และ ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรอง
  • ประชาชนที่กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิด

“ขอทบทวนสิทธิ์” เราไม่ทิ้งกัน เริ่มวันไหน? เริ่มกี่โมง?

การขอทบทวนสิทธิ์ จะเริ่มเปิดให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันแรกในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (หกโมงเช้า) เป็นต้นไป


ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกหัวข้อ “ขอทบทวนสิทธิ์”

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 – ในกรณีที่ต้องมีการแนบไฟล์เพิ่มเพื่อพิจารณา ให้จัดเตรียมไฟล์เหล่านี้

  • ภาพถ่ายตนเอง
  • ภาพถ่ายคู่กับร้านค้า
  • ภาพถ่ายบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน ให้กดส่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 – หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะคัดรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปคัดกรองต่อแบบรายต่อราย

ขั้นตอนที่ 7 – อาจมีเจ้าหน้าที่ธนาคารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ “ขอทบทวนสิทธิ์”

ขั้นตอนที่ 8 – เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเยียวยา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.