ผิดราชสวัสดิ์

People

ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? ผู้ถูกถอดยศจากเหตุผิดราชสวัสดิ์ (8 กรกฎาคม 2559)

หลังจากมีข่าวเรื่องของการถอดยศ ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ และยึดเครื่องราชฯ ทําผิดวินัยประพฤติตนไม่เหมาะผิดราชสวัสดิ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? “ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร? ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการเรียบเรียงจาก  Facebook ของ “ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ” (รอการยืนยัน) ชื่อจริง ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ อาชีพ :…

Uncategorized

“ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร?

หลังจากที่มีประกาศราชกิจจนุเบกษา ถอดยศ พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณเหตุกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ทำให้หลายคนสงสัยว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? เราได้หาคำตอบมาให้ทราบครับ คำว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร? หลายคนอาจจะเห็นคำว่า ผิดราชสวัสดิ์ อาจจะสงสัยว่า คำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร ทางเราได้หาคำตอบมาให้ทราบดังนี้ครับ ความหมายของคำๆ นี้ สามารถหาดูได้จากพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ราชสำนัก โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์…