ฟ้าชาย ขึ้นครองราชย์

Live

ถ่ายทอดสดบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ธันวาคม 2559)

ในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีพีธีสำคัญพิธีหนึ่งคือ ทางประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการถ่ายทอดสดพิธีนี้ครับ ภายหลังจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.แจ้งให้ที่ประชุม สนช.รับทราบถึงการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23…

Uncategorized

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จขึ้นครองราชย์ 1 ธันวาคม 2559 (ประกาศยืนยันแล้ว 29 พย. 59)

ในช่วงนี้มีข่าวที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ถึงกำหนดการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทาง Zcooby จึงขออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ข่าวการขึ้นครองราชย์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานะล่าสุด (29 พฤศจิกายน) เวลา 11.22 น….