รักษา

Social

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) คืออะไร? ภัยร้ายที่มากับช่วงอากาศร้อนมากๆ

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอากาศร้อน โดยอุณหภูมิที่สูงกว่า 40 องศา ส่งผลให้หลายคนเป็นฮีทสโตรก บางรายอาการร้ายแรงจนกระทั่งเสียชีวิต หลายคนอาจจะสงสัยว่า ฮีทสโตรกคืออะไร?, สาเหตุ,อาการ, และวิธีการป้องกัน วันนี้ Zcooby จะขอนำความรู้เรื่องนี้มาแชร์นะครับ   ฮีทสโตรก (Heat Stroke) คืออะไร? โรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดดในช่วงหน้าร้อน เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกาย สาเหตุของการเกิดฮีทสโตรก เกิดจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน อบอ้าว ลักษณะอาการของผู้ที่เป็นฮีทสโตรก…

Uncategorized

ให้คำปรึกษากลุ่มเพศที่สามกับ “คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น” โรงพยาบาลรามาธิบดี

“เพศที่สาม” เป็นคำที่หมายความถึงบุคคลในเพศอื่นๆ นอกเหนือจาก เพศชายและเพศหญิง โดยคนกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมากในสังคม หลายบ้านในสังคมอาจจะยังไม่ยอมรับบุคคลกลุ่มนี้ Zcooby เลยจะมาแจ้งข่าวดีที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า “ประเทศไทยมีคลีนิกที่ให้คำปรึกษาสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเพศที่สามหรือเพศหลากหลายแล้วครับ” คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gender Variation Clinic หรือ Gen V Clinic) โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคลีนิกที่ให้บริการให้คำปรึกษา,แนะนำ พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพศที่สาม โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นช่วงอายุ 10-24 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงวัยที่อาจจะต้องประสบปัญหาหรือความยุ่งยากในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม หรือ…