ให้คำปรึกษากลุ่มเพศที่สามกับ “คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น” โรงพยาบาลรามาธิบดี

“เพศที่สาม” เป็นคำที่หมายความถึงบุคคลในเพศอื่นๆ นอกเหนือจาก เพศชายและเพศหญิง โดยคนกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมากในสังคม หลายบ้านในสังคมอาจจะยังไม่ยอมรับบุคคลกลุ่มนี้ Zcooby เลยจะมาแจ้งข่าวดีที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า “ประเทศไทยมีคลีนิกที่ให้คำปรึกษาสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเพศที่สามหรือเพศหลากหลายแล้วครับ”

คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gender Variation Clinic หรือ Gen V Clinic) โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคลีนิกที่ให้บริการให้คำปรึกษา,แนะนำ พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพศที่สาม โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นช่วงอายุ 10-24 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงวัยที่อาจจะต้องประสบปัญหาหรือความยุ่งยากในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม หรือ

ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่า คลีนิคนี้ไม่ใช่คลีนิกรักษาอาการตุ๊ดแต่ง หรือสะกดจิตแก้เกย์ แต่เป็นพื้นที่ๆ ที่จะช่วยรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ให้คนกลุ่มนี้ไม่เกลียดตัวเอง มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับสำหรับคนในครอบครัวครับ

โดยคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น เปิดให้บริการแล้ว พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ อาคารสมเด็จเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว) โรงพยาบาลรามาธิบดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1244, 02-201-1241

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มเพศหลากหลาย พ่อแม่ พี่น้อง หรืออาจารย์ หรือมีเพื่อนๆ ที่เป็นคนกลุ่มนี้ คุณสามารถขอเข้ารับคำปรึกษาได้หมดครับ

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.