celebrate pride คืออะไร

Website

เทศกาลไพร์ด คืออะไร? ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีเทศกาลไพร์ด #PRIDE

เช้าวันนี้ (4 มิถุนายน 2562) หลายคนที่ใช้งาน Google อาจจะเห็นหน้าแรกของกูเกิ้ลเป็นรูปภาพหลากสีสัน พร้อมกับคำว่า “ฉลองเทศกาลไพร์ด” หลายคนอาจจะสงสัยว่า คืออะไร?