facebook

Website

วิดีโอใหม่จาก Facebook “ช่วงเวลาที่นำพาให้เรามาใกล้ชิดกัน” (พร้อมวิธีทำ) #Facebook

ในช่วงนี้ (เดือนมิถุนายน 2562) หลายท่านที่ใช้งานเฟสบุ้ค ในส่วนของ “ความทรงจำ” (Memories) อาจพบข้อความในส่วนหน้าความทรงจำว่า ” ช่วงเวลาที่นำพาให้เรามาใกล้ชิดกัน…” หลายคนอาจจะสงสัยว่า Facebook กำลังจะมีวิดีโอในวาระพิเศษอะไรหรือไม่? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเรื่องนี้ พร้อมวิธีการทำครับ