#FacebookDown

Website

เฟสบุ๊คล่ม ไอจีล่ม (18 กรกฎาคม 2562) #facebookdown #เฟสบุ๊คล่ม #เฟสล่ม #ไอจีล่ม

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เกิดปัญหาเฟสบุ้คล่มผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้

App

เฟสบุ๊คล่ม,ไอจีล่ม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง? พร้อมแนวทางการแก้ไข

หลังจากที่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา (13-14 มีนาคม 2562) เกิดปรากฎการณ์ เฟสบุ๊คล่ม,ไอจีล่ม ทำให้ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม ไม่สามารถใช้งานได้ ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอสาเหตุและแนวทางการแก้ไข