www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียน

Uncategorized

ทำไมลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้? พร้อมสาเหตุเว็บล่มและเคล็ดลับการลงทะเบียนให้สำเร็จ #เราไม่ทิ้งกัน

หลังจากที่ทางรัฐบาลเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 หลายคนประสบปัญหาเว็บล่ม เข้าไม่ได้ ทาง Zcooby จึงขอมาตอบคำถามว่า ทำไมลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้? พร้อมสาเหตุเว็บล่มและแนะนำเคล็ดลับการลงทะเบียนให้สำเร็จ

Technology

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งหลายคนอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆ