ไต้หวันยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยแล้ว ? เที่ยวไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว!!

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อทางประเทศไต้หวันได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วครับ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป (มีระยะเวลาทดลองโครงการ 1 ปี)

Taiwan

เนื้อหาข่าวการยกเว้นวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มา Radio Taiwan International

นรม. หลินฉวน (林全) ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้เป็นประธานการประชุมวางแผนรูปธรรมขยายนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย New Southbound ของรัฐบาล ในวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและบรูไนเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ศกนี้ เป็นต้นไป โดยจะทดลองใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ จะให้การยกเว้นวีซ่าอย่างมีเงื่อนไข กระทรวงคมนาคม ไต้หวัน ซึ่งดูแลด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันระบุว่า เมื่อมีการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าแล้ว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไต้หวันเพิ่มขึ้น 280,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 นำรายได้เข้าสู่ไต้หวัน 13,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวจากไทยเพิ่มขึ้นถึง 87.55% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ไต้หวันจึงตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเป็นลำดับแรก

สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว จะได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าจากไต้หวันเช่นเดียวกัน โดยจะต้องเคยได้รับวีซ่าจากสหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เชงเก้น และเกาหลีใต้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และรับวีซ่าออนไลน์ ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

สรุปเรื่องการยกเว้นวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

  • ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและบรูไนเป็นเวลา 30 วัน (หมายความว่า คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันได้สูงสุดเป็นเวลา 30 วันต่อครั้ง โดยไม่ต้องขอวีซ่า)
  • เป็นการทดลองใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี
  • เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 (ระยะทดลอง 1 ปี)

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยข่าวหนึ่งเลยทีเดียวครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.